Regulamin karty klienta

 

REGULAMIN KARTY KLIENTA

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Klienta (zwanej dalej „Kartą”) Navigatorbus.pl

2. Regulamin obowiązuje do 31.03.2019

3. Wystawcą Karty jest Navigatorbus.pl 

4. Warunkiem do skorzystania z przewozu za 1 zł jest skompletowanie 6 naklejek z logiem Navigatorbus.pl, które można otrzymać każdorazowo za skorzystanie z usług transportu oraz naklejenie ich na przygotowanej do tego celu Karcie.

5. Karta upoważnia do:

- 7 przejazdu za 1 zł,

- korzystania z ofert przygotowanych tylko dla Klientów Navigatorbus.pl,

6. Karta nie upoważnia do korzystania z innych promocji i ofert specjalnych ogłaszanych przez Navigatorbus.pl, chyba że Navigatorbus.pl zdecyduje inaczej.

7. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. Rabatów i zniżek nie można wymienić na gotówkę.

8. Karta ważna jest do momentu przedstawienia nowych zasad jej funkcjonowania przez Navigatorbus.pl.

9. Karta upoważnia do przejazdów na linii Polska- Niemcy- Holandia-Belgia, Belgia-Holandia-Niemcy- Polska.

10. Za wydanie Karty bądź jej duplikatu nie jest pobierana opłata.

11. Navigatorbus.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty.